Regulamin serwisu ZNPD.pl

Ostatnia zmiana: 2011-07-25

Regulamin serwisu ZNPD.pl

Słownik:
Dane – informacje umieszczane przez Użytkowników Portalu oraz generowane przez Portal, w tym w szczególności informacje na temat kont powiązanych, o zadłużeniu kont na poszczególnych portalach oraz informacje zapisywane na Chacie dla użytkowników serwisu,
Portal, Serwis, https://znpd.pl/ - serwis www prowadzony pod adresem https://znpd.pl/,
Użytkownik – osoba pełnoletnia, która poprzez akceptację Regulaminu założyła konto na Portalu akceptując jego postanowienia,
Regulamin – niniejszy tekst.
Status inwestora, status PD, status pożyczkodawcy - specjalny status dla inwestorów na portalach pożyczkowych

 1. Za wszelkie Dane wprowadzone przez Użytkowników Serwisu do systemu (w tym informacje o powiązaniach, informacje na chacie dla użytkowników oraz w innych miejsach) odpowiadają ich autorzy.
 2. Pobieranie danych z serwisu jest dozwolone jedynie z poziomu serwisu www https://znpd.pl/ za pomocą przeglądarki internetowej, za pomocą dodatku do przeglądarki dystrybuowanego na stronie głównej znpd.pl (w formatach xpi, oex i crx) oraz skrypozakładki na stronie https://znpd.pl/skryptozakladka. Stosowanie dodatkowych narzędzi, które korzystają z danych generowanych przez serwis jest zabronione i skutkuje zablokowaniem konta.
 3. Dane z serwisu można pobierać wyłącznie na własny użytek, ich dalsze udostępnianie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zakazane (w tym udostępnianie swojego konta w serwisie osobom trzecim).
 4. Chat ZNPD służy do wymiany poglądów i informacji między użytkownikami Serwisu. Zakazane jest reklamowanie za jego pomocą innych usług.
 5. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Serwisowi z roszczeniami wynikającymi ze złamania postanowień Regulaminu, norm etycznych lub prawnych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest przystąpić do sporu i zwolnić Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilno-prawnej względem wymienionych osób. Ponadto w takiej sytuacji Użytkownik musi naprawić wszelkie szkody wyrządzone Portalowi i jego obsłudze, w tym koszty postępowań sądowych, koszty obsługi prawniczej oraz koszty postępowania egzekucyjnego.
 6. Akceptując ten regulamin potwierdzam, że zapoznałem się z jego postanowieniami i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku podejrzenia złamania Regulaminu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

Status inwestora

 1. Status inwestora może zostać przyznany użytkownikom, którzy spełniają następujace warunki:
  1. minimum 3000 zł inwestycji na koncie w minimum 10 różnych PB,
  2. sumaryczna kwota nieprzeterminowanych inwestycji przekracza kwotę aktualnych pożyczek.
 2. Status inwestora może zostać w każdej chwili odebrany m.in. z powodu nie spełnienia warunków z powyższego podpunktu lub z powodu złamania zasad regulaminu.