Czym jest Zestaw Narzędzi Pożyczkodawcy?

Zestaw Narzędzi Pożyczkodawcy powstał z myślą o PD, którzy wierzą w społecznościowy charakter SL oraz chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich inwestycji.

Czym jest Zestaw Narzędzi Pożyczkodawcy?

Zestaw Narzędzi Pożyczkodawcy (w skrócie ZNPD) to zbiór różnego rodzaju statystyk oraz przydatnych informacji przeznaczonych dla pożyczkodawców na portalach Social Lending.

W skład tych narzędzi zawiera się:

  • przejrzysty interfejs webowy przedstawiający dane oraz informacje statystyczne dotyczące pożyczek oraz inwestycji konkretnych użytkowników Kokosa, jak i zbiorczy ranking inwestorów,
  • dodatek do przeglądarki umożliwiający m.in. zapoznanie się z podstawowymi danymi statystycznymi danego użytkownika oraz informacjami na temat kont powiązanych z danym użytkownikiem na Kokosie lub innym portalu bezpośrednio na podstronie z aukcją.

Strona główna ZNPD.pl

Na stronie głównej serwisu mozemy zapoznać sie z aktualnościami, pozalogowaniu możemy wejść na chat oraz zapoznać siez szeregiem statystyk dotyczących serwisu oraz najnowszych zmian w bazie (np. dodanych nowych powiązań).

Rozpoczęcie pracy z serwisem, ze względu na jego społecznościowy charakter, wymaga uprzedniej rejestracji użytkownika.

Rejestracja

Formularz rejestracji
Formularz rejestracji

Po udanej rejestracji pojawia się informacja dotycząca aktywacji/weryfikacji podanych danych z kont na portalach SL:

  • Weryfikacja prywatnego adresu e-mail oraz adresu e-mail zarejestrowanego na Kokosie odbywa się automatycznie – na podane adresy wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym,
  • Weryfikacja loginu na Kokosie polega również na odebraniu wiadomości i otwarciu linku aktywacyjnego, jednak tym razem poprzez skrzynkę prywatnych wiadomości na Kokosie,
  • Weryfikacja loginu na Finansowie odbywa się na podobny zasadach, tylko tym razem to użytkownika ma przesłać prywatną wiadomość weryfikacyjną do administracji serwisu ZNPD.pl.

Następnie można zalogować się na podane wcześniej dane i rozpocząć pracę z serwisem.

Panel użytkownika

W panelu można uzupełnić informacje na temat swoich kont na portalach SL oraz wpisać wartości spłat poza portalem Kokos.pl pożyczek windykowanych. Dane te są używane w statystykach (m.in. w wyliczeniach dotyczacych stopy zwrotu z inwestycji).

Ranking PD

Rankingi przedstawiają różnego rodzaju porównania konkretnych uzytkowników m.in. ze względu na stopę zwrotu inwestycji.

Statystyki użytkownika na Kokosie

Statystyki użytkownika na Kokosie to najważniejszy element modułu webowego ZNPD.

W Ogólnych statystykach użytkownika znajdują się podstawowe informacje dotyczące danego PB/PD:

  • Wyliczenia wskaźnika XIRR (RRSO) dla pożyczek oraz inwestycji. Jest to wskaźnik określający rzeczywisty zysk/koszt pożyczek w skali rocznej danego użytkownika. Przykładowo XIRR w rubryce Pożyczkodawca o wartości 20% oznacza, że dany użykownik zyskuje 20% przychodudochodu od zainwestowanego kapitału w skali roku uwzględniając reinwestycje oraz straty spowodowane pożyczkami windykowanymi.
  • Bilans ogólny (inwestycje minus pożyczki) oraz bilans na najbliższy termin wymagalności rat (suma rat niespłaconych jako PD minus suma rat niespłaconych jako PB oraz suma ogólna rat jako PD minus suma ogólna rat jako PB),
  • Rating aktualny oraz rating maksymalny (np. przed odjęciem gwiazdek w wyniku niespłacania pożyczek),
  • Historia zmian kont na allegro.
Przykładowa tabelka z ogólnymi statystykami
Przykładowa tabelka

W rubryce Pożyczkobiorca znajdują się informacje na temat sumy rat na zbliżający się termin wymagalności rat oraz aktualne zadłużenie.

W rubryce Pożyczkodawca znajdują się różnego rodzaju dane statystyczne PD, w tym m.in. kwota inwestycji, windykacji oraz współczynnik XIRR (RRSO) użytkownika.

Następna jest tabelka Spłaty użytkownika, której zawarte są dane dotyczące spłat i strat w danych miesiącach, procentowego zwrotu z inwestycji oraz podatku do zapłacenia za spłaty z danego miesiąca.
Pożyczki windykowane są wpisywane w straty z miesiąca, w którym pierwsza rata nie została spłacona.
Dodatkowo uwzględniane są informacje dotyczące spłat poza serwisem (wpisane w panelu użytkownika).

W kolejnej tabeli, Przyszłe spłaty, znajdują się informacje na temat planowanych spłat w kolejnych miesiącach oraz maksymalnego możliwego zysku.

Tabela Aktualnie windykowane jest kopią tabeli z panelu użytkownika, ale bez możliwości edycji. Dane dotyczące spłaconych pożyczek w windykacji są widoczne, jeśli analizowany użytkownik wyraził na to zgodę.

Ostatnie dwie tabele zawierają informacje na temat aktualnie opóźnionych rat (jako PD) danego użytkownika oraz rat do spłaty w przyszłym miesiącu.

Statystyki Finansowa

Proste statystyki wygenerowane na podstawie danych zebranych przez dodatek do przeglądarki na Finansowie.

Dodatek do przeglądarki

Dodatek do przeglądarki

Dodatek umożliwia m.in. szybkie przejrzenie informacji statystycznych danego użytkownika bezpośrednio z poziomu aukcji. W skład informacji przedstawianych przez system wchodzą m.in. konta powiązane (+całkowite zadłużenie) wraz z deklaracjami wcześniejszych spłat, chatem dla użytkoników ZNPD, możliwością dodawania nowych powiązań oraz sumą inwestycji po odjęciu windykowanych pożyczek.

Aby skorzystać z dodatku, należy wpisać oraz zweryfikować login (+ew. e-mail w przypadku Kokos.pl) z danego portalu podczas rejestracji lub, w późniejszym czasie, w panelu uzytkownika.

Instalacja dodatku w przeglądarkach Firefox 11+, Chrome 18+ oraz Opera 12+

Aby zainstalować dodatek, należy kliknąć na stronie głównej link „Zainstaluj dodatek” i podążyć za instrukcjami. Instalacja jest możliwa jedynie w wyszczególnionych powyżej przeglądarkach.

Po instalacji dodatku (a w przypadku Firefoksa również uruchomieniu ponownie przeglądarki) wystarczy przejść na stronę główną lub aukcję na obsługiwanym przez ZNPD portalu i kliknąć niebieski klucz, który pokaże się w górnej części strony lub pod nickiem użytkownika.

Następnie pokaże się okienko, w którym konieczne będzie wpisanie hasła do konta na znpd.pl.

Jeśli login z portalu pożyczkowego jest zweryfikowany, automatycznie pojawią się kontrolki podobne do przedstawionych na zrzucie ekranu obok lub czat dla użytkowników. W przeciwnym wypadku użytkownik otrzyma odpowiednią informację.

Instalacja dodatku w innych przeglądarkach

Na potrzeby innych przeglądarek została przygotowana tzw. skryptozakładka. Instalacja jest opisana na osobnej podstronie: instalacja skryptozakładki.
Zalecamy jednak zmianę lub aktualizację przeglądarki.

Słowo końcowe

Na zakończenie szczególne podziękowania chciałbym przesłać użytkownikom MoMoney za poświęcenie czasu oraz wspacie finansowe dla projektu w jego trudych początkach, Bojowi za wsparcie merytoryczne oraz masę porad, które w duzym stopniu ukształtowały część statystyczną projektu, karolci/tomziemu, katlaz, dimenowi, piotrmanager oraz wielu innym, których tutaj nie wymieniłem, ale również jestem im wdzięczny za wszelkie opinie i przejawy wsparcia.